DEVLET Kredi

Ziraat Bankası Hayvan Kredisi Faiz Oranları 2020 (Hesaplama)

Ziraat Bankası Hayvan Kredisi Faiz Oranları 2020 (Hesaplama)

Ziraat bankası her yıl olduğu gibi 2020 yılında da hayvancılık ile uğraşan çiftçilerimize kredi vermeye devam etmektedir. Devletin faiz desteği ile sağlamış olduğu canlı hayvan alımları için kredi miktarları nerede ise bu sene %100 olarak artmıştır. Her ne kadarda Ziraat bankasının yıllık hayvan kredisi faiz oranı cari olarak %10 olarak belirlenmiş olsa da indirim alacağınız konu başlıklar artış göstermiştir. Böylece işletme ve yatırım konularında yer alan çiftçilerimize hayvan kredilerinin çoğu ya faizsiz yada %90 varan faiz desteği ile verilmektedir. Peki, resmi gazetede yer alan faiz  desteği sonrasında Ziraat tarafından senelik %10 aylık ise %0.83 faiz oranı kaç olmaktadır?

Ziraat Bankası Büyükbaş Hayvan Kredisi Faiz Oranı 2020

Resmi gazete büyükbaş hayvancılık konusu 2020 senesi için 3 başlık altında verilmektedir. Bankanın senelik olarak uygulayacağı senelik %10 faiz oranı bu 3 başlığa göre değişiklik göstermektedir. Sütçü, Kombine Sığır Yetiştiriciliği, Damızlık Düve Yetiştiriciliği ve Büyükbaş Hayvan Besiciliği konu başlıklarında verilen kredilerinin faiz indirimi ve kredi üst limitleri ise şu şekilde yer alır.

DAMIZLIK DÜVE YETİŞTİRİCİLİĞİ
MEVCUT DURUM İNDİRİMİ YATIRIM İŞLETME ÜST LİMİT
75% 75% 10.000.000 TL
Öncelikli Bölge Yatırımı 10% 10%
Atıl İşletme Alımı 10%
Yurt İçi Doğan Hayvan Alım 10%
Kendi Yemini Üreten/Mera Kullanan 10%
40 Yaş Altı Genç Çiftçi 10% 10%
Kadın Çiftçi 10% 10%
Uygulanacak En Fazla İndirim 100% 100%

Yukarıdaki yer alan tablomuza göre bankanın senelik damızlık düve alımları için faiz oranı böylece her iki dönem için senelik %2.50 düşmektedir. Aylık için ise bu faiz oranı %0.20 olmaktadır. Tabloda yer alan diğer faiz indirimleri ile damızlık düve yetiştiriciliği için verilecek olan krediler sizinde görmüş olduğunuz 10 milyon TL kadar faizsiz olarak dahi verilmektedir.

BÜYÜKBAŞ HAYVAN BESİCİLİĞİ
MEVCUT DURUM İNDİRİMİ YATIRIM İŞLETME ÜST LİMİT
50% 50% 10.000.000 TL
Öncelikli Bölge Yatırımı 10% 10%
Atıl İşletme Alımı 10%
Yurt İçi Doğan Hayvan Alımı 10%
Kendi Yemini Üreten/Mera Kullanan 10%
40 Yaş Altı Genç Çiftçi 10% 10%
Kadın Çiftçi 10% 10%
Uygulanacak En Fazla İndirim 90% 100%

Ziraat bankası resmi gazete yer alan indirim sonrasında senelik olarak %5.00 faiz oranı ile büyükbaş hayvan kredisi vermektedir. Aylık ise bu oran ÇKS indirimi ile %0.41 oranına düşmektedir. İşletme dönemi için en fazla niteliğe göre faizsiz verilen krediler yatırım dönemi için %90 faiz indirimi ile en fazla senelik %1 olarak çiftçilerimize verilir.

SÜTÇÜ VE KOMBİNE SIĞIR YETİŞTİRİCİLİĞİ
MEVCUT DURUM İNDİRİMİ YATIRIM İŞLETME ÜST LİMİT
50% 50% 25.000.000 TL
Öncelikli Bölge Yatırımı 10% 10%
Atıl İşletme Alımı 10%
Yurt İçi Doğan Hayvan Alımı 10% 10%
Kendi Yemini Üreten/Mera Kullanan 10%
Organik Tarım/İyi Tarım 10%
40 Yaş Altı Genç Çiftçi 10% 10%
Kadın Çiftçi 10% 10%
Uygulanacak En Fazla İndirim 100% 100%

Sütçü ve kombine sığır yetiştiriciliğinde ÇKS indirimi ile ile yıllık %5 faiz oranı kredi kullana bilmektesiniz. Aylık olarak %0.41 oranında verilen büyükbaş hayvan kredisine yine tabloda yer alan niteliklere sahip olmanız durumunda 25 milyon TL kadar faizsiz olarak bu yıl kredi kullana biliyorsunuz.

Ziraat Bankası Küçükbaş Hayvan Kredisi Faiz Oranı 2020

Ziraat bankası küçükbaş hayvancılık için 2020 yılında kredi üst limiti olarak 15.000.000 TL kadar destek vermektedir. İster işletme isterseniz de ilk defa küçükbaş olarak koyun, keçi gibi hayvan alımı yapacak olun bu kredi üst limitlerinden yararlana bilirsiniz. Ziraat Bankası Koyun Kredisi için vermiş olduğu faiz oranını cari olarak %10 olarak bu sene için belirlemiştir. Ama, bu faiz oranına ÇKS belgeniz olması durumunda doğrudan %75 devlet desteği alarak yıllık %2.50 oranında yararlana bilirsiniz. Aylık ise %0.20 ye tekabül eden koyun veya keçi kredisine uygulanan faiz desteği tabi ki bunlar ile kalmamaktadır. Eğer ki, aşağıdaki özelliklere sahip bir çiftçimiz ise bu faiz oranı %0 kadar düşmektedir. Peki, faizsiz olarak Ziraat bankası küçükbaş hayvan kredisi işletme ile yatırım döneminde alabilmek için hangi özelliklere sahip olmalısınız. İşte, niteliklere göre 2020 de uygulanan faiz indirimleri tablosu.

Küçükbaş Hayvancılık YATIRIM İŞLETME EN YÜKSEK LİMİT
75% 75% 15.000.000 TL
Öncelikli Bölge Yatırımı 10% 10%
Genç Çiftçi 10% 10%
Kadın Girişimci Çiftçi 10% 10%
Atıl İşletme Alımı 10%
Yurt İçi Doğan Hayvan Alımı 10% 10%
Kendi Yemini Üreten Yem/Mera Kullanan 10%
Uygulanacak En Yüksek Faiz İndirimi 100% 100%

Tabloda sizlerin de görmüş olduğu gibi küçükbaş hayvancılık kredisi 15.000.000 TL kadar faizsiz olarak verilmektedir. ÇKS sahibi olmanız durumunda yıllık %2.50 düşen faiz orana tabloda yer alan 3 özelliğe sahip olmanız durumunda tamamen faiz olarak yararlana bilmektesiniz.

Ziraat Bankası İnek Kredisi için verilen faiz oranları 3 başlık altında bu şekilde yer almaktadır. Diğer hayvansal krediler ise diğer başlıklarda siz çiftçilerimiz için yer verdik.

Ziraat Bankası Tavuk Kredisi Faiz Oranı 2020

Ziraat bankası tarafından hayvancılık alanında verilen bir diğer kredi de kanatlı sektörüne ait olandır. Ancak, 2020 yılında bu sektöre sadece damızlık yada yumurta tavukçuluğu dahil edilmiştir. Daha önce aynı konu başlığı altında yer alan arıcılık ise farklı bir faiz oranı ile karşımıza çıkmaktadır. Ziraat Bankası Tavuk Kredisi için belirlenen üst limiti her sene olduğu gibi bu yılda artık göstermiştir. Damızlık sektörü için 10.000.000 TL yumurtacılık için ise 5.000.000 TL kadar verilecek olan kredinin cari faiz oranı senelik %10 ile aynı olsa da uygulanacak olan faiz desteği farklılık göstermektedir. ÇKS belgesi sahibi olmanız durumunda hiç bir niteliğe sahip olmasanız dahi tavukçuluk için uygulanacak olan faiz indirim oranı şu şekilde yer alır.

Damızlık Yetiştiriciliği YATIRIM İŞLETME
75% 75%

Damızlık sektörüne uygulanan işletme ve yatırım dönemlerinden bu faiz indirimleri sonrasında yalın olarak faiz oranı senelik %2.50 olmaktadır. Aylık ise bu faiz oranı %0.20 oranındadır.

Kanatlı Sektörü YATIRIM İŞLETME
25% 50%

Kanatlı sektöründe yatırım dönemine uygulanan %25 yalın faiz oranı sonrasında Ziraat bankasının tavuk kredisi yıllık 7.50 olmaktadır. Aylık ise bu oran %0.62 denk gelmektedir. İşletme dönemindeki tavukçuluk kredisinin faiz oranı senelik %50 faiz indirimi ile %5 aylık da ise %0.41 denk gelir. Yatırım için en düşük uygulanacak olan %55 işletme için de %80 faiz desteğini alabilmeniz içinde aşağıdaki özelliklerinden bir kaçına sahip olmanız yeterlidir.

İndirim Konuları YATIRIM İŞLETME
Atıl İşletme Alımı 10%
Sözleşmeli Üretim 10%
Genç Çiftçi 10% 10%
Kadın Girişimci Çiftçi 10% 10%

Ziraat Bankası Arıcılık Kredisi Faiz Oranları Ne Kadar?

2020 yılında resmi gazetede yayımlanan tebligatta arıcılık kredisine ayrıl bir yer verilmiştir. Daha önceleri kanatlı sektöründe yer alan arıcılık artık kendi başına bir konu başlığı olarak yer almaktadır. Dolayısı ile arıcılık kredisinin faiz oranları tamamen farklıdır. 84 aya kadar verilen hayvansal kredilerde Ziraat bankasının arıcılık için uyguladığı kredi faiz oranı normalde senelik %10 olmaktadır. Ancak, aşağıdaki faiz indirimleri ile bu oran 2.500.000 TL kadar limitler için yıllık %2 aylık ise %0.16 kadar düşmektedir. Bu sene Cumhurbaşkanı kararı ile uygulanacak olan arıcılık sektörüne dahil faiz destek tablosu şu şekilde yer alır.

ARICILIK YATIRIM İŞLETME EN YÜKSEK LİMİT
50% 50% 2.500.000 TL
Organik Tarım 10%
Genç Çiftçi 10% 10%
Kadın Girişimci Çiftçi 10% 10%
Uygulanacak En Fazla Faiz İndirimi 70% 80%

Arıcılık kredisi faiz indirim tablosunda yer aldığı gibi;

  • Yatırım döneminde olmanız durumunda en fazla %70 faiz desteği ile senelik %3 aylık ise %0.25
  • İşletme döneminde iseniz de %80 faiz desteği ile yıllık %2 aylıkta ise %0.16 faiz oranları ile

Kredi kullana bilirsiniz.

Ziraat Bankası Hayvan Kredisi Hesaplama 2020 Tablosu

Ziraat-Bankası-Hayvan-Kredisi-Hesaplama

Yukarıda Ziraat bankası tarafından hayvan cinslerine göre faiz destek oran tablosunu görüyorsunuz. Bu tabloda belli miktarlar belli oranlar ile verilmektedir. Bunun yanı sıra bu oranları 2 şekilde banka müşterilerine vermektedir. İlk olarak bu 2 şekle açıklık getirelim.

  1. Yatırım Dönemi: Yani ilk defa hayvan alacaklar için verilecek olan kredi destek oranı
  2. İşletme Dönemi: Aktif olarak hayvancılık ile meşgul olup, hayvan kredisi alacakların pozisyonu.

Sizin bu iki pozisyonun hangisinde olduğunuzu bilemem ama her iki pozisyon içinde Ziraat bankası hayvan kredisinin hesaplamasını 12 ile 84 ay vadeli olarak yapabilirim. Ziraat bankası hayvan kredisi hesaplamasını yapmadan evvel yine bilmeniz gereken bir diğer şey ise bankanın sabit hayvan kredisi faiz oranıdır. Bu oran ise senelik cari olarak %10 olmaktadır.! Şimdi Ziraat bankasının sabit faiz oranın bildiğimize göre tablodaki faiz oranlarına göre aylık faiz miktarlarını bulabilir ve bunların üzerinde bir hesaplama işlemi yapabiliriz değil mi.?

  1. %100 faiz desteği diyorsa tamamen faizsiz hayvan kredisidir.!
  2. %75 faiz desteği diyorsa şayet senelik faiz oranı %2.50 olacaktır. Aylık ise bu faiz oranı %0.20 olacaktır.
  3. %50 faiz desteği diyorsa da o zaman senelik faiz oranı %5 olur. Aylığa vurur ise bu oran %0.41 olur.
  4. %25 faiz desteğinde ise yıllık faiz oranı %7.5 olacaktır. Aylık da ise bu oran %0.62 olacaktır.

Artık Ziraat bankası hayvan kredisi faiz oranlarını net olarak biliyoruz dimi? Şimdi geldik bunun hesaplanmasına.! Ben bu oranlar üzerinden farklı rakamlarda hesaplamaları sizler için yapacağım! Hesaplama vadesi için ise en üst vade olan 84 ayı ele alacağım. Ama siz yinede farklı tutarlarda hesaplama yaptırmak isterseniz şayet bana yorumlarda yazın lütfen.!

Devlet Faiz Desteği İndirimi Sonrası Hayvancılık Kredisi Hesaplaması
Miktar VADE %75 Faiz Destekli %50 Faiz Destekli %25 Faiz Destekli
100.000 TL 12 Ay 8.463 TL 8.602 TL 8.741 TL
24 Ay 4.292 TL 4.427 TL 4.565 TL
36 Ay 2.902 TL 3.037 TL 3.176 TL
48 Ay 2.208 TL 2.344 TL 2.485 TL
60 Ay 1.791 TL 1.928 TL 2.072 TL
72 AY 1.514 TL 1.652 TL 1.798 TL
84 AY 1.315 TL 1.456 TL 1.605 TL

Bilindiği gibi yukarıda belirtmiş olduğum hayvan kredisi imkanlarından istifade edebilmeniz için bir çok şartı yerine getirmeniz gerekir. ÇKS belgesi, hayvan ipoteği, çalışan kefil ve ayrıca alacağınız hayvanlardan aranan yaş ile sayı şartları bunların başında gelmektedir. Ben bu şartlar haricinde kredi alarak hayvan almak istiyorum diyorsanız size o zaman tavsiyem yine Ziraat bankasının bireysel kredisidir. Yada alternatif olarak ise Denizbank’dır. Denizbank Çiftçi Kredisi Nasıl Alınır Şartları ve Faiz Oranları Nedir? detayına daha önce girdiğimiz için aşağıda sadece Ziraat bankası bireysel kredi faiz hesaplamalarını ele aldım.

  • MAYIS ayında Ziraat bankası bireysel kredi faiz oranı aylık %1.05 olmaktadır. Bu faiz oranları ile aşağıdaki rakamlarda krediyi 60 ay olarak çekebilirsiniz.
Devlet Faiz Desteği İndirimi Sonrası Hayvancılık Kredisi Hesaplaması
Miktar VADE Aylık Ödeme Toplam Maliyet
53.000 TL 12 Ay 4.786 TL 57.440 TL
24 Ay 2.572 TL 61.747 TL
36 Ay 1.840 TL 66.253 TL
48 Ay 1.478 TL 70.956 TL
60 Ay 1.264 TL 75.852 TL

T.C kimlik ve cep telefonunuz ile başvurunuzu hemen buradan arzu ederseniz yapabilirsiniz.

Ziraat Bankası Hayvan Kredisi Faiz Oranları 2020 (Hesaplama) HAKKINDA LÜTFEN SORUNUZU SORUNUZ
ZİYARETÇİ YORUMLARI - 0 YORUM

Henüz yorum yapılmamış.

DEVLETKredi.Com