Zübeyde Hanım Caddesi, Numara: 14 Bozüyük/Bilecik
trende

İLKSAN İkraz Kredi Hesaplama (2023 ŞUBAT Ayı Faiz Oranları Kaç?)

Milli Eğiti Bakanlığında görevli ilk okul öğretmenlerine İLKSAN ikraz kredisi 8 ana kalemde verilir. Bunlar; 1- Genel ikraz ile verilen ihtiyaç kredilesi. 2- İcralık olmaları durumlarda 3- Özel günleri için duyulan harcamalar. 4- Bir defaya verilen evlilik (düğün) 5- Tedavi, doğum, tüp bebek yada sünnet gibi sağlık harcamaları 6- Yaşanan doğal afetler sonrası nakdi ihtiyaçlar. 7- Üyenin çocukları evlenmesi durumunda verilen aile destek 8- Konut yada arsa alımları için gayrimenkul ikrazı olmaktadır. İlk öğretim öğretmenlerimize verilen tüm bu İLKSAN ikraz kredilerin faiz oranların kaç olduğu ise başvuru yapılacak kredi türüne göre değişir. Şartlarının en başında ise en 657 tabi olup, en az 6 aylık sandık üyesi olunması gelmektedir. Başvuru için gerekli evrakların yine neler olduğu ihtiyaç duyulan krediye göre değişmektedir.

İLKSAN İkraz Kredi Hesaplama (2023 ŞUBAT Ayı Faiz Oranları Kaç?)

İLKSAN İkraz kredisine başvurunun nasıl yapılacağı da 2 şekilde gerçekleştirir. Geri ödemesi için ise yine isteyenlere maaşlarından, arzu edenlere ise manuel olarak ödeme seçeneği sunulmaktadır. Böylelikle İLKSAN ikraz kredisi kullanan üye isterse toplu para yatırma yaparak erken kredisini kapatma imkanı da sağlanır. Farklı faiz oranlarıyla verilen İLKSAN ikraz kredisinin geri ödeme planının hesaplamasını sayfamızda bulabilirsiniz. Başvuru yapmak isteyenler için ön görülen 2 yol haritası da yine resimli bir şekilde anlatılmıştır. Tüm bunları yanı sıra tüm İLKSAN ikraz kredilerinin 2023 yılı üst limitleri de yer siz değerli öğretmenlerimiz için yer almaktadır.

Neler Var?

İLKSAN İkraz Kredisi Şartları Nedir? Gerekli Evraklar Ne? Kimlere Verilir?

İLKSAN İkraz kredisi şartları nedir? Bunlar; başvuru yapılacak İLKSAN ikraz kredisinin türüne göre değişmektedir. Bu nedenle bizde genel ihtiyaçlara kefilsiz verilen bireysel krediler, irca, özel günler, evlilik ve sağlık ile konut alacak öğretmenlerimiz için ayrı bir tablo halinde yer verdik. Şartların haricinde bir de İLKSAN ikraz kredisi başvuru yapacaklardan bazı gerekli evraklar istenilir. Bunları da yine bu başlık altında bulabilirsiniz. İLKSAN ikraz başvuru şartları ve gerekli evraklara sahipseniz, netice olarak da kimlere verildiğini de görmüş olacaksın.

İLKSAN İkraz Genel Şartları Nedir?

 1. Sandığa üye, aidatlarını ödemeye başlamış olması.
 2. Daha önce kredi kullanan, sandık tarafından icra başlatıldı ise borcun tamamının ödenmesinin üzerinden en az 6 ay geçmiş olması.
 3. Maaşlarınız da haciz bulunmaması.
 4. 657 tabi olarak memur olması.
 5. Üçten fazla ikraz borcunun bulunmuyor olması.
 6. Kullanılacak kredi miktarının taksit ödemesi aylığın %75 oranını geçmiyor olması.

İLKSAN İkraz Kredi Türüne Göre Şartlar:

 1. Devam eden varsa GENEL ikraz borcunun en yaz yarı taksit ödemeyen 2. bir GENEL ikraz kredisi çekemez.
 2. ÖZEL GÜNLER ikraz kredisini yeniden kullanacaklar, borcun yarısını yada tamamını kapatmış olması.
 3. SAĞLIK ikrazı tekrardan çekmek isteyenler devam eden SAĞLIK ikraz borcunun yarısını yada tamamını ödememiş olması.
 4. AİLE DESTEK ikrazı yeniden kullanacaklar devam eden AİLE DESTEK ikrazı varsa tamamı yada taksitlerinin yarısını ödemiş olması gerekir.
 5. AFET ikraz için borcun tamamı ödenmeden yeniden AFET ikraz kredisi kullanamaz.
 6. İCRA ikraz borcunun tamamı ödenmeden hiç bir İLKSAN ikraz kredisi çekilemez. Ayrıca, İCRA ikraz kredisinin de borçlu eşini müşterek ve müteselsil borçlu olarak gösteremez.
 7. GAYRİMENKUL ikrazı çekenler borcunun tamamı ödemeden hiç bir ikrazdan yararlanamaz.

İLKSAN İkraz Kredisi Başvurusu Genel Evrakları Nedir?

 1. Başvuru sahibinin ıslak imza attığı istek formu ile taahhütname.
 2. Başvuru yapacak olan üyenin imzaladığı hayat sigortası.
 3. Sağlık beyanı bildirim formu.

İLKSAN İkraz Kredisi Türüne Göre İstenilen Diğer Evraklar Neler?

Genel (Kefilsiz İkraz) İmzalamanız gerekilen İkraz Kefalet Sigorta Formu
Müteselsil Borçlu Gösterilen veya Müşterek İkraz Başvurusu
 • Müteselsil yada müşterek borçlunun son aya ait kurum amiri tarafından imzalanmış maaş bordrosu. (MEB dışı çalışanlar için istenilecektir)
 • Amirinin tarafından onaylı tatbiki imza örneği
İcra İkrazı
 • Müteselsil borçlu ile müşterek borçlunun maaşında icra olmaması.
Evlilik İkrazı Evlilik tarihini gösteren son 6 ay içinde alınmış olan nüfus kayıt örneği yeterlidir.
Sağlık İkrazı
 • Tedavi halinde olanların son 6 ay içinde sağlık kuruluşundan almış olduğu rapor.
 • Doğum halinde olan, doğumu takip eden 6 ay içinde başvurmak kaydı ile nüfus kayıt örneği.
 • Tüp bebek tedavisi halinde tedavinin görüldüğüne ve gerektiğini gösteren uzman doktor raporu (son 6 ay içinde)
 • Sünnetin olunması durumunda son 6 ay içinde alınmış uzman doktor raporu ve nüfuz kayı örneği.
Afet İkrazı
 • Hasara uğrayan mesken ise, tapu tescil belgesi. Bunun yanı sıra belediye yada ilgili afet müdürlüğü tarafından alınacak hasar raporu.
 • Ev eşyası hasara uğradı ise; ikametgahını gösteren belge, tapu yada kira sözleşmesi, afet ilgili müdürlükleri tarafından alınacak hasar raporu.
 • Terör halinde, riskli alan ilan edilen Cumhurbaşkanlığı kararı örneği ve ilgili afet müdürlüğü tarafından oluşturulacak rapor.
Gayrimenkul
 • Tapu belgesi
Aile Destek
 • Son 6 ay içinde alınmış evlenme tarihini gösteren belge.

Tüm verilen İLKSANK ikraz kredisi başvuru şartları bunlardır. Gerekli evrakların listesi de yine yukarda olduğu gibi olmaktadır.

 • 657 Devlet Memur Kredisi veren bankalardan çok düşük faiz oranlarında kredi hiç beklemeden anında çekebilirsiniz.

İLKSAN üyelerine verilen peki bu kredinin faiz oranları kaç? Şimdi bir de bunlara bakalım. En sonda nasıl başvuru yapacağınıza değinelim.

İLKSAN Kredisi ŞUBAT 2023 Faiz Oranları Kaç?

İLKSAN İkraz üzerinden kefilsiz genel ihtiyaç kredisi harici, evlilik, sağlık, aile destek, icra ve konut alımları için kredi kullana bilirsiniz. Bu farklı kredi paketlerinin faiz oranları kaç olduğu, kredi türüne göre değişir. Geri ödeme vadeleri de yine ikraza göre değişiklik göstere bilmektedir. Dolayısı ile faiz hesaplama işlemleri tablosu da farklı rakamlardan oluşmaktadır. İkrazlar içerisinde sadece yeni evlenecek üyeler için 18 ay olarak faizsiz kredi kullandırılmaktadır. İLKSAN ikraz kredilerinde sadece faiz oranları uygulanmamaktadır. Harici olacak damga vergisi, hayat sigortası ve kefalet kesinti kalemleri de yer almaktadır. Bu tutarlar ise ortalama olarak şu şekildedir.

 • Damga vergisi: 170 TL
 • Hayat Sigortası: 135 TL
 • Kefalet Sigortası: 165 TL

Kredi vadesine göre bu kesintiler düşebilir aynı şekilde azda olsa artabilir. Faiz oranları ise en fazla üst limit ve vadelere aşağıdaki gibi tir.

İKRAZ ADI EN FAZLA VADE (AY) FAİZ EN FAZLA MİKTAR
Genel 48 %2.15 60.000 TL
Evlilik 18 Faizsiz 10.000 TL
Özel Gün 24 %2.08 10.000 TL
İcra 48 %2.15 25.000 TL
Afet 24 %2.11 7.500 TL
Doğum 24 %2.11 7.500 TL
Tüp Bebek 24 %2.11 7.500 TL
Aile Destek 24 %2.11 7.500 TL
Sünnet 24 %2.11 7.500 TL
Sağlık (Üye, Yakını, Kritik Hastalıklar Dahil) 24 %2.11 7.500 TL

Evet, bu ay için İKRAZ üyelerine verilen İKRAZ kredileri ve bunun yanında uygulanan en fazla vade, faiz ile kredi limitleri bu şekilde oluşmaktadır. En çok tercih edilen konut kredisinin geri ödeme planı ise aşağıdaki gibi olmaktadır.

İLKSAN Konut Kredisi 2023 Faiz Oranları Ne Kadar? Hesaplama Yaptım

İLKSAN kredi başvurusu ile konut alımı yapabilirsiniz. Kredinin vade oranı en fazla 60 aydır. Ayrıca İLKSAN konut kredisinin en üst kullanabileceğiniz limiti ise 75.000 TL olarak sınırlandırılmıştır. Faiz oranları ise aylara göre değişiklik göstermektedir. İçinde bulunduğumuz güncel İLKSAN konut kredisi faiz oranları aşağıdaki hesaplama tablosunda yer almaktadır. Vadelere göre değişen faiz oranları ile hesaplama tablosunu da yine siz değerli MEB çalışanlarımız için yaptık.

 • 2023 ŞUBAT ayı için İLKSAN Konut Kredisi faiz oranları vadelere göre şu şekildedir.
36 48
%2.13 %2.14

Kendi evinin sahibi olacak İLKSAN üyeleri için bu ay uygulanan faiz oranlarının ne kadar olduğunu belirttikten sonra sıra geldi hesaplama işlemimizin yapılmasına. Hesaplama işlemi için bize sunulan 3 farklı vade ve en üst kredi limitini ele alacağız. Buna göre ise İLKSAN ikraz konut kredisinin hesaplama tablosu aşağıda yer aldığı şekilde oluşmaktadır.

65.000 TL İLKSAN Konut Kredisi Geri Ödeme Planı
Vade (Ay) Taksit Toplam Maliyet
36  2.762,77 TL  99.459,76 TL
48 2.354,93 TL 113.036,60 TL
60 2.135,67 TL 128.139,79 TL

Konut haricinde diğer İLKSAN ikraz kredilerinin hesaplamasını isterseniz buradaki sayfamızdan sizler de kendiniz yapabilirsiniz. İKSAN ikraz olarak verilen tüm bu kredilerin başvurularını nasıl yapabiliyoruz diyorsanız, aşağıdaki talimatları izleyerek gerçekleştire bilmektesiniz.

İLKSAN İkraz Başvurusu Nasıl Yapılır? (Online Formu Burada)

İLKSAN ikraz kredi başvuru Online olarak yapılır. Ön başvurunun kabul edilmesi halinde ise gerekli evraklar elden Sandık Genel Müdürlüğüne teslim edilir. İnternet üzerinden ön başvuru yapmak için ise e-Devlet şifrenizi yada Mebbis şifrenizi bilmeniz yeterlidir. Bu iki şifreden herhangi birini bilmeniz halinde başvuru nasıl yapılır? Online formunu doldurma adresleri ile birlikte aşağıda yol haritasını sıraladık.

 1. https://otomasyon.ilksan.gov.tr/uyeler/giris adresine gidelim.
 2. e-Devlet yada Mebbis şifremizi biliyorsak bu iki seçenekten herhangi birini seçelim. blank
 3. Giriş işlemi gerçekleştirdikten sonra ana sayfada İKRAZ BAŞVURUSU YAP diyelim. blank
 4. İLKSAN başvuru türünü ve kefil durumumuzu belirtelim. blank
 5. Açılan sayfada kişiye özel bilgileri girelim ve sonra KAYDET diyelim. blank
 6. Başvurunuzda herhangi bir düzenleyeceğiniz bir alan yoksa ONAYLA diyelim. blank
 7. Katılmak isterseniz anketi doldurun ve GÖNDER deyin. Böylelikle ön başvurunuz alınmış olacak. blank
 8. Ön başvuru sonrası kuruma göndermeniz gereken taahhütname ve ekler çıkacak. Sırasıyla tıklayın ve açılan sayfaları yazdırın. blank

Çıktısını aldığınız taahhütname ve ekleri doldurduktan sonra posta yada kargo ile Genel Müdürlüğe gönderiniz. Evraklarda herhangi bir eksik olmaması durumunda başvurunuz onay alıp belirtilen IBAN numarasına 8 iş günü içinde yatırılır. Yatırma günleri ise hafta 3 defa sağlanır. Bu günler ise; salı, perşembe ve cuma günleri olmaktadır. İLKSAN İkraz Kredisi Başvuru Kılavuzu da e-Devlet yada Mebbis şifresi olmayanların nasıl kayıt olarak başvurur yapabilecekleri de yer almaktadır.

İLKSAN İkraz Taksit Ödeme Nasıl Yapılır? (Toptan Taksit Kapama)

İLKSAN ikraz taksit ödemeleri iki şekilde yapılmaktadır. Bunlardan bir tanesi, maaşlarınızdan kesilerek olanıdır. Bir diğeri ise manuel olarak EFT yada havale olarak gerçekleştirilen işlemdir. Maaş üzerinden ödeme yapmak için formda belirtmeniz durumunda herhangi bir işlem yapmanıza gerek yoktur. Manuel taksit yada tamamına kapamak için ise aşağıdaki IBAN numarasına bahsetmiş olduğumuz şekilde ödemeniz sağlamanız gerekir.

Taksit ödemelerini manuel olarak yapmak isteyenler Akbank T.A.Ş. Ankara Cebeci Şubesi TR65 0004 6000 1788 8000 1700 04 hesabına havale/EFT yapabilirler. Manuel ödeme yapacaklar Alıcı Adına “İlkokul Öğretmenleri Sağlık ve Sosyal Yardım Sandığı” yazmaları ve banka dekont açıklamasına da muhakkak “T.C. kimlik numaralarını ve ad/soyad bilgilerini” yazdırmaları gerekmektedir.

LÜTFEN BİZİ DEĞERLENDİRİN
[Toplam: 0 Ortalamamız: 0]
Ziyaretçi Yorumları

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

Bir Yorum Yazın