Zübeyde Hanım Caddesi, Numara: 14 Bozüyük/Bilecik
trende

Engellilere Verilen 12 Tane Sosyal ve Para Yardımları Nelerdir?

Engelli vatandaşlara Devletimiz maddi para yardımları yanı sıra manevi desteklerde sağlamaktadırlar. Sosyal hayada adapte olmaları amacıyla sağlanan bu desteklerin bir çoğunu Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı sağlamaktadır. Bakanlık tarafından manevi destek olarak verilen bu yardımların başında ise şunlar gelir. Eğitim alanındaki temel ihtiyaçların giderilmesi, sağlık ihtiyaçlarının tedarik edilmesi gibi yardımlar bulunmaktadır.

Engellilere Verilen 12 Tane Sosyal ve Para Yardımları Nelerdir?

Tabi engelli vatandaşlara tanınan 2022 deki haklar sadece bunlarla da sınırlı değildir. Kendi işini kuracak engellilere de İŞKUR ile KOSGEB hibe desteği sağlar. Tüm desteklerin başvuru şartlarında ise en az %40 engelli raporuna sahip olunması yatar. Bu raporsa sahip engelliler kendilerine tanınan tüm bu haklara peki nasıl başvuru yapabilirler?

Neler Var?

Engelli Vatandaşlarımız İçin Verilen Destekler Nelerdir?

Doğuştan yada sonradan yaşanan talihsiz kazalar sonrasında engelli olan vatandaşlarımıza maddi para yardımları ve maaş yardımları yapılmaktadır. Engelli olan vatandaşlarımızın, yaşamlarını en iyi şartlarda sürdürebilmeleri için devletimiz tarafından, bakan kişiye ve engelli vatandaşımıza maaş bağlamaktadır. Özellikle durumları epey kötü olup maddi zorluklar çeken ailelerimize bir çok sosyal destekte de bulunmaktadır. Bu verilen desteklerin bir çoğunu da yukarıda da söylediğimiz gibi Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından sağlanmaktadır. 6462 sayılı kanun ile belirlenmiş olan  engelliliğin önlenmesi için engelli vatandaşlarımızın

 1. Yaşlılık yardımı
 2. Sağlık
 3. Eğitim
 4. Rehabilitasyon
 5. Evde bakım
 6. İstihdam
 7. Maddi yardım
 8. İŞKUR hibe desteği
 9. KOSGEB iş yeri kurma destekleri
 10. Sosyal güvenliğine

dahil olmak üzere yardımlarda bulunulmaktadır. Engelli vatandaşlarımızın her konuda bakımından gelişimlerine, hayat şartların da yaşamış oldukları, önlerindeki engelleri kaldırmayı sağlayacak tedbirler kanunlar tarafından da alınmaktadır. Engelli kişilerin topluma katılımlarını sağlamak ve engelsiz bir hayat yaşamak için gerekli olan tüm yardım imkanları sağlanmaktadır. Tabi ki bu imkanlardan faydalanabilmek için bazı şartlara uyum sağlamış olması  gerekmektedir.

1- Yaşlılık Yardımı Nasıl Yapılır?

Ülkemizde yaşlılara yönelik insan haklarından yararlanabilmeleri için güvence kapsamında birçok desteklerde bulunulmaktadır. Bu destekler arasında 2022 sayılı kanun kapsamında yaşlılık aylığı da bulunmaktadır. Peki bu verilmiş olan destek ve aylıklardan kimler faydalanabilmektedir.

 • 65 yaşını doldurmuş olan yaşlı vatandaşlarımız
 • 2828 kanun kapsamında harçlığa tabi olmayan
 • Nafaka bağlanması mümkün olmayan ve nafaka almayan
 • Sosyal Güvenlik Kurumlarından bir gelire sahip olmayan
 • Uzun süreli olarak sigorta kollarına tabi olacak şekilde çalışmayan
 • Yaşlı vatandaşımızın ve ev hanesinde birlikte yaşamış olan eşi yada çocuklarının kişi başına düşen ortalama aylık gelirlerinin asgari ücretin 3/1 geçmemiş olması
 • Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması gerekmektedir.

yaşlı aylıkları başvuruları ise ikametgahınızın bulunduğu, il yada ilçedeki Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarının bulunduğu kurumlara yapmanız gerekmektedir. Başvuru sonrasında görevliler tarafından hane ziyaretinde bulunarak, yardım incelemeleri yapılmaktadır. Sonrasında verilmiş olan karara göre, doğum yılının son rakamı baz alınarak ayın 5 ila 9 u arasında PTT şubelerine yatırılmaktadır.

blank

Yaşlılık-Yardımı-Nasıl-Yapılır

65 yaşını doldurmadı ise %40-69 arası engelli aylığı bağlanmış olan vatandaşlarımıza aylıkları aynı şekilde ödenmeye devam etmektedir. Yaşlı aylığı alırken %70 ve üzeri engellilik durumlarına göre sağlık kurulu raporu alındı ise aldığı maaş oranı engelli aylığı altında değişmektedir. Ayrıca evde sağlık hizmeti, bakım desteği de yaşlı vatandaşlarımız için devlet tarafından sağlanmaktadır.

2- Engelli Vatandaşlarımız İçin Maddi Maaş Desteği Şartları Nelerdir?

Engelli vatandaşlarımız için %40 raporu olan kişilere aylık 536 TL %69 ve üzeri raporu olanlar için aylık 804 TL olarak bazı şartlar uygulanarak yardım parası verilmektedir. Engelli Vatandaşlarımız için Sosyal Yardım Müdürlüğü tarafından belirlenmiş olan şartlar ise şu şekildedir.

blank

Engelli-Vatandaşlarımız-İçin-Maddi-Maaş-Desteği-Şartları-Nelerdir

 • Yetkili olan hastanelerden alınan engelli kurulu sağlık raporuna göre engellilik oranı %40 ila %69 olması
 • Yardım almadan hayatını devam ettiremeyecek olan engellilik oranı %70 ve üzeri olan vatandaşlarımıza ayrı olmak üzere maddi yardımlarda bulunulmaktadır.
 • Sosyal güvenlik kurumları tarafından hiçbir gelir ve aylık almayan
 • Nafaka alamayan yada alması mümkün olmayan kişiler
 • Mahkeme kararı ile yada herhangi bir amaçla gelir bağlanmış olmaması
 • Haneye giren gelirlerinin aylık ortalama toplaması sonucunda kanunlarda belirtilen muhtaçlık sınırının altında olan kişiler
 • Engelli 18 yaşını doldurmamış bakmakla yükümlü olan engelli yakınları
 • Sosyal güvenlik kurumlarından yetim aylığı alan kişilerin engelli maaşından az ise Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından karşılanmaktadır.

Belirlenmiş olan şartları taşıyan engelli vatandaşlarımız yada onlara bakmakla yükümlü olan vatandaşlarımız ikametgahların da bulunan Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarına başvuruda bulunmaları gerekir. Bu aşamada sizlerden istenilen evraklara aşağıda yer verdik.

3- Başvuruda İstenilen Evraklar Nelerdir?

Engelli vatandaşlarımıza verilen yardım desteklerinden faydalanılabilmek için, başvuruda sizlerden istenilecek bazı evraklarda bulunmaktadır onlarda şu şeklidedir.

 • Başvuruların şahsen ve yazılı olması gerekmektedir.
 • Başvuru işlemi kanuni temsilciler tarafından yapılırsa mahkeme tarafından verilmiş olan karar örneği
 • Vekili tarafından başvuru yapılacak ise vekaletname örneği ile başvuruda bulunabilirler.
 • 18 yaş altı engelli yakını başvurularında engelliler için sağlık kurulu raporunun aslı ve vasisi olduğuna dair mahkeme kararının olması gerekmektedir.

Bu evraklarla birlikte dilekçe yazarak Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına başvuruda bulunabilirsiniz. Engelli aylıklarına başvuruda bulunan vatandaşlara ücretsiz engelliler için sağlık kurulu raporu uygulamasından faydalanabilmektedir. Bunun için Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfı Müdürü tarafından imzalanan sevk kağıdı verilmektedir.

4- %70 Üzeri Raporu Olan Engellilere Verilen Yardım Parası

Toplumsal yaşama uyum sağlamada zorluk çeken, günlük ihtiyaçlarını ve gereksinimlerini karşılamakta zorlanan başkalarına ihtiyaç duyan engelli vatandaşlarımıza destekler verilmektedir. Doğuştan veya sonradan herhangi bir nedenle zihinsel, bedensel, ruhsal, sosyal ve duygusal yeteneklerini  %70 oranında kaybeden vatandaşlarımıza aylık 804 lira yardım parası bağlanmaktadır.

blank

%70 ve Üzeri-Raporu-Olan-Engellilere-Verilen-Yardım-Parası

Muhtaç durumda olup, herhangi bir sosyal güvenliği olmayan il veya ilçedeki Sosyal  Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarına başvuruda bulunarak ayni ve nakdi yardımlardan yararlanabilirler. Ayrıca Eylül 2008 tarihinden itibaren %70 den fazla engelli raporu olan vatandaşların aylıkları evlerinde ödenmektedir.

5- 18 Yaşından Küçük Engelli Vatandaşlarımızın Yakınlarına Sağlanan Maddi ve Ayni Yardımlar Nelerdir?

Muhtaç durumda olup, herhangi bir sosyal güvenliği olmayan vatandaşlarımız İl veya ilçedeki Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarına başvuruda bulunarak, ayni ve nakdi yardımlardan yararlanabilirler. Yukarıdaki  belirtmiş olduğumuz şartları karşılayan, kanunen bakmakla yükümlü olunan 18 yaşını tamamlamamış engelli yakını buluna kişilere de nakdi ve ayni yardımlar yapılmaktadır. Engelli vatandaşlarımızın bakımının gerçekleşmesi ve aylık ortalama gelirinin kanunla belirlenen muhtaçlık sınırının altında olması kaydıyla bu yardımlardan faydalanabilir. Ayrıca

 • 2828 kanun kapsamında hiçbir destek almayan
 • SGK dan geliri olmayan
 • Hane içinde kazanılan paranın, kişi başına düşen net gelir asgari ücretin 3 te 1 geçmeyecek şekilde olması

yani asgari ücret 2 bin 825 lira 90 kuruş olarak hesaplarsak,  3 te biri 941 lira 96 kuruş olarak hesaplanmaktadır. Bu belirlenmiş olan miktarı geçmeyecek şekilde olması gerekmektedir. Muhtaç durumdaki ailelerin çocuklarının bakımına destek için ailenizdeki engelli kişinin engeline göre ayni yardımlarda yapılmaktadır.  Bacaklarından rahatsız ise tekerlekli sandalye, engellilik durumu yüksek ve yatağa mahkûm ise hasta bezi gibi yardımlarda devlet tarafından verilmektedir.

6- Evde Engelli Bakım Yardımları

Evde engelli Bakım yardımlarında engelli vatandaşlarımızın tüm ihtiyaçları göz önüne alınarak, aile ortamında mahrum edilmeden hizmet verilmektedir. 2828 kanun kapsamında belirlenmiş olan şartlara uyum sağladığında Aile ve Sosyal Yardımlaşma İl Müdürlükleri engelli vatandaşımızın ailesine aylık olarak 1. 179 TL maddi yardımda bulunmaktadır. Peki bu ardımı kimler alabilir? derseniz,

 • Engelli sağlık kurulunun vermiş olduğu raporun, sonuç bölümünde ki ağır engelli kısmının, evet yazan engelli vatandaşlarımızın yakınları
 • Engelli vatandaşımızın başkalarının yardımı ve desteği olmadan hayatına devam ettiremeyecek durumda olanların yakınları
 • Diğer bir şart olarak ise her ne ad altında olursa olsun, hane içinde kişi başına düşen asgari gelirin 3/2 geçmeyecek gelirlerinin olması

Engelli vatandaşımıza bakmakla yükümlü olan kişi yada kişiler günde en az sekiz saatlerini onlar için ayırmaları gereklidir. Bu belirlenmiş olan şartlar altındaki engelli vatandaşlarımızın yakınları bulunmuş olduğu ile yada ilçedeki Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüklerine başvuru yapmaları gerekmektedir. Başvuruda istenilen evraklar ise,

 • Engelli vatandaşımızın almış olduğu kurul raporu
 • TC kimlik kartı
 • Engelli vatandaşımıza bakmakla yükümlü olan kişi yada kişilerin gelir belgeleri
 • Öğrenim durumunu gösteren okul diploması
 • 2 adet vesikalık fotoğraf
 • Engelli vatandaşımızın anne ve babası boşanmış ise mahkeme karar belgesi
 • Engelli vatandaşımıza bakacak olan kişinin vasisi atanmışsa mahkeme karar belgesi

gerekmektedir. Yasalara göre bakıma muhtaç engellilerin 1. 2. v e 3. derecede olan akrabaları engelli vatandaşımız iççin bakıcı olabilirler. Ayrıca ailede birden fazla bakıma muhtaç engelli varsa, kişi başına ayrı ayrı ücret alınabilmektedir. Tabi ki yukarıda belirlenmiş olan şartları taşıdıkları takdirde alabilirler.

7- Engelli Bireyin Eğitim Hakları Nelerdir?

Engelli vatandaşlarımız genel eğitim, mesleki eğitim ve özel eğitim alma  hakları vardır. 5378 sayılı kanunun 15. maddesinde belirlenen engelli vatandaşımızın ”hiçbir gerekçeyle engellilerin eğitim alması engellenemez. Engelli çocuklara, gençlere ve yetişkinlere, özel durumları ve farklılıkları dikkate alınarak, bütünleştirilmiş
ortamlarda ve engelli olmayanlarla eşit eğitim imkânı sağlanır.” ibaresi bulunmaktadır. Bu sayede engelli vatandaşlarımızın engel durumlarına göre hazırlanmış olan eğitim okullarında ve sınıflarında öğrenim görebilmektedirler.

blank

Engelli-Bireyin-Eğitim-Hakları-Nelerdir

Engelli vatandaşlarımızın almış olduğu eğitim masrafları Milli Eğitim Bakanlığı tarafından karşılanmaktadır. Özel eğitim alan kişilerin ücret talep etmeden, okula gidebilmeleri için servis imkanı sağlanmaktadır. Engelli vatandaşlarımıza verilmiş olan eğitim imkanlarından yararlanmak için Milli Eğitim Bakanlığına müracaatta bulunmanız gereklidir.

8- Engellilere KOSGEB Tarafından Verilen Destekler

Engellilere tanınan bir diğer ayrıcalık ta KOSGEB üzerinden geldi. Böylece en %40 engelli raporuna sahip olanlara kuracakları iş için ekstra 5.000 TL daha hibe veriliyor. Verilen hibenin ne kadar olduğuna geçmeden başvuru yapacak engelli girişimcilerin bilmesi gereken bazı unsurlar vardır. Bunlardan bir tanesi iş fikrinin kesinlikle KOSGEB tarafından destekleniyor olması gerekir. KOSGEB Desteklenen Sektörler Nelerdir? de iş fikrinizin destek alıp, alamadığının sorgulamasını yapabilirsiniz. Destek kapsamında bir iş fikrine sahipseniz de daha sonra işletmenizi kurmadan önce girişimcilik sertifikası almanız gerekmektedir. KOSGEB Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi Başvurusu Nasıl Yapılır? da bu belgeyi almanız için neler yapmanız gerektiği yer almaktadır. Daha sonra işletmesini kuran girişimcimize verilen hibe destekleri ise şu şekilde olur.

blank

Tabloda yeni iş yeri açmak için hibe almaya hak kazananlara verilen hibe miktarlarını görüyorsunuz. Bu programın adı Geleneksel Girişimcilik Destek Programı olmaktadır. Bu desteğin aynısı İleri Girişimcilik Destek Programı içinde aynıdır. Her iki destek programında da böylece aynı hibeler KURULUŞ desteği kapsamında uygulanır. Peki, bu destek programında engelli girişimcilere ne gibi ayrıcalık tanınmaktadır.

 • Kuruluş desteği şahıs şirketi olunca 5.000 TL, sermaye şirketi olunca ise 10.000 TL olmaktadır. İşletmeyi kuran engelli olunca bu rakamlara +5.000 TL ilave edilir. Böylece, şahıs şirketi için 10.000 TL, sermaye şirketi kurarsa da 15.000 TL hibe kuruluş desteği alabilmektedir.

Engelli girişimci vatandaşlara sağlanan ayrıcalık sadece bu kalemde yer almaktadır. Diğer PEFORMANS DESTEĞİ olarak verilen hibe miktarlarında herhangi bir ayrıcalık sağlanmaz. Ama, ben yine de bu destek hakkında merak edenler için açıklama yapmak istiyorum.

PERFORMANS DESTEĞİ: Bu destek programın sürdüğü 2 yıl boyunca verilir. 12 ve 2. dönemler halinde uygulanır. 1. dönem iş yerinin vergi levhasının çıktığı 1. ile 12 ayı temsil eder. 2. dönem ise işletmenin resmi olarak faaliyete geçtiği 12. ile 24 ayları temsil etmektedir. Bu iki dönem için de uygulanan hibe miktarı ise şu şekilde belirlenir.

 • 1. Performans Dönemi: Dönem içinde 1080 gün pirim ödeyene en fazla 20.000 TL hibe verilir.
 • 2. Performans Dönemi: Dönem içinde 1140 puan üzerinde pirim ödemesi yapılması durumunda 20.00 TL hibe verilir.

Bu desteklerin haricinde iş fikri ileri girişimcilik içinde olanlara da alacakları makine ve yazılımlar içinde hibe verildiğini bilmenizi isterim. Bunun detayları ve destek başvurusunun nasıl yapılacağı da 5 10 Bin TL KOSGEB Hibe Kredisi Nasıl Alınır? sayfamda bula bilirsiniz.

9- Engellilere İŞKUR Tarafından Sağlanan Hibeler Nelerdir?

Kendi işini kurmak isteyen engellilere bir hibe de İŞKUR dan geldi. Üstelik de perakende satışı üzerinde dükkan açacaklar için KOSGEB den dahi daha avantajlı hibe desteği vererek! Projesi onaylanması durumunda 2022 yılında verdiği hibe miktarını merak ediyorsanız, hemen söyleyelim. Projeniz onay alması halinde bu miktar 65.000 TL kadar çıkabilmektedir. Senede 2 dönem halinde verilen İŞKUR engelli hibe desteklerin başvuruları ise e-Devlet üzerinden yapılmaktadır. Ancak, bu hibe destek programında da girişimcinin başvuru yapmadan önce girişimcilik sertifikası alması şarttır. Girişimcilik belgesinin nasıl alınacağını bilmiyorsanız, videomuzu izlemeniz yeterli olacaktır.

4857 sayılı İş Kanunu 101. maddesi uyarınca tahsil edilen idari para cezaları fonu üzerinden siz engelli girişimcilere verilen bu desteğin detaylarını farklı bir içerikte anlattım. Engelli İş Yeri Açma Devlet Desteği sayfamda bunu bula bilirsiniz. Hayvancılık için bu yıl başlatılan desteklerden de böylece nasıl yararlana bileceğinizi görmüş olursunuz.

10- EKPS İle Engelli Vatandaşlarımızın Kamu Kurumlarına Giriş Hakları

Engellilere tanınan bir diğer hak ise kamu personeli olmaları için açılan kontenjandır. Bunun için de devlete ait 4 kurum bir araya gelmiştir. Bu kurumların başında ÖSYM gelmektedir. Projeyi katkı sağlayan diğer devlet kurumları ise Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı ve Devlet Personel Başkanlığı dairesidir. Ortaklaşa olarak bu 4 kurumumuz böylece EKPSS oluşturmuştur. Açılımı Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı olan bu sistemle engellerimizin böylece devlet memuru olmalarının önleri açılmış oldu. EKPSS sınavlarına katılarak devlet memuru olmanız için de iki temel şart aranmaktadır.

 1. En az %40 engelli raporuna sahip olmanız
 2. Atamanızın yapılacak kuruma çalışa bilir raporunu getirmeniz

EKPSS başvurusunda buluna bilmeniz için Aile ve Sosyal İşler Bakanlığında kaydınız olması gerekmektedir. Daha sonra ise ÖSYM tarafından düzenlen EKPSS sınav tarihlerini takip etmelisiniz. Lisan durumuza göre gireceğiniz sıvan sonrasında alacağınız puana göre yerleştirme için kurum seçiminde buluna bilirsiniz. Konu ile alakalı olarak 183 numaralı hattan bilgi alabilirsiniz.

ÖSYM Başvurularını Nasıl? Nerden Yapabilirim?
Bunun için herhangi bir kuruma gitmeye gerek kalmadan ÖSYM resmi İnternet sitesi üzerinden başvuru da buluna bilmektesiniz.

Sizler için daha önceleri yayımlanmış olan EKPSS başvuru kılavuzu sitemizde paylaşıyoruz. EKPSS Engelli Memurluk Sınavı Başvuru Kılavuzu

11- Engellilerin Yararlanabileceği Vergi İndirimleri Nelerdir?

Engelli vatandaşlarımızın yararlanabileceği vergi indirimleri araç alımından konut alımlarına kadar verdilerden muafiyet sağlamış olurlar, aşağıda bulunan vergi indirimlerinden de yaralanabilmektedirler.

 • Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) muafiyeti
 • Gelir Vergisi indirimi
 • Gümrük Vergisi muafiyeti
 • Emlak Vergisi İndirimi

Engelli vatandaşlarımızın Türkiye sınırlarına almış oldukları konutun kanunlara göre bürüt 200m2 geçmeyecek şekilde olan tek meskenli konutlarının emlak vergili alınmamaktadır. Belirlenmiş olan şartları geçtiği taktirde ise, yine kanunlara göre belirlenmiş olan emlak vergisi indiriminden yararlanmaktadırlar.

blank

Engellilerin-Yararlanabileceği-Vergi-İndirimleri-Nelerdir

 • Çalışan engelli vatandaşlarımız ve bakmakla yükümlü olan aile fertleri için özür oranlarına göre vergi indirimden yararlanmaktadır.
 • Gelir vergisi indiriminden yararlanmak isteyen engelli vatandaşımıza bakmakla yükümlü olan kişiler. Nüfus cüzdanı örneği ve çalıştığı işyerinden alacağı engelli yakınına bakan kişi olduğunu gösteren belge ile birlikte illerde Defterdarlık Müdürlüğüne, diğer ilçelerde Mal Müdürlüğüne dilekçe yazarak başvuruda bulunmaları gerekmektedir.
 • Engelli vatandaşlarımızın  yurt dışından ithal edecekleri özel tertibatlı olan araçlar gümrük vergisinden muaf tutulmuştur. Özel tertibatlı taşıt ithal etmek isteyen engelli vatandaşlarımız Ankara Nakli hane ve Bedelsiz İthalat Gümrük Müdürlüğü ne başvuru yapmaları gerekmektedir.

Engelli vatandaşlarımızın günlük yaşamları için özel olarak üretilmiş araç-gereçlerde Katma Değer Vergisi ayrı tutulmaktadır. 3065 sayılı Kanunun 17. maddesi uyarınca, engellilerin eğitimleri, meslekleri, günlük yaşamları için özel olarak üretilmiş her türlü araç ve gereçler için KDV ödememektedirler.

12- Engellilerde Emeklilik Hakları Nelerdir?

Engelli çalışan vatandaşlarımızın emekliliği diğer çalışan vatandaşlarımıza göre daha kolay olmaktadır. Engellilik derecesine göre en az 15 yıl çalışma sürelerinden sonra 3600 gün prim ödeyen engelli vatandaşlarımız erken emekli olabilmektedir. Engelli çalışan vatandaşlarımızda diğer emeklilik şartlarına göre yaş sınırı aranmamaktadır. Önemli olan sadece sigorta başlama tarihi ve prim ödeme gün sayısıdır. Sağlık kurulu tarafından verilen rapor %40 ve üzeri olması gerekmektedir.

blank

Engellilerde-Emeklilik-Hakları-Nelerdir

Bu konu hakkında daha fazla detaylı bilgi için Engelli Emeklilik Hesaplama Robotu 2022 (Ne Zaman Emekli Olacaksınız) ve ne zaman emekli olacağınızı hesaplamak için vermiş olduğumuz adrese giriş yapmanız yeterlidir.😉

 

LÜTFEN BİZİ DEĞERLENDİRİN
[Toplam: 0 Ortalamamız: 0]
Ziyaretçi Yorumları

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

Bir Yorum Yazın