Zübeyde Hanım Caddesi, Numara: 14 Bozüyük/Bilecik
trende

Büyükbaş Küçükbaş TARSİM Hayvan Sigortası Hesaplama

2022 senesinde %50 devlet teşvikli büyükbaş ve küçükbaş hayvan sigortası yaptırabilirsiniz. TARSİM olarak isimlendirilen sigorta poliçenizi ise 12 yada 18 aylık olarak planlata bilirsiniz. Ölüm, yavru atma, hastalık, hırsızlık hatta terör olayları kapsamında sigorta poliçenizi isteğe bağlı olarak da oluşturabilmektesiniz.

Büyükbaş Küçükbaş TARSİM Hayvan Sigortası Hesaplama

Resmi gazetede yayımlanan tebligatta yer alan destek oranlarına göre peki büyükbaş yada küçükbaş hayvan sigortası hesaplaması nasıl yapılır? Bunu 20 baş üzerinden sizlere bir kaç örnekle gösterdik. Ziraat bankası sigorta hesaplama tablosundan farklı işlem yapacaklar için de hesaplama makinesi bağlantısını da yer verdik. Buna rağmen, bizim sizin için hesaplama yapmamızı istiyorsanız da yorumlarda belirtmeniz durumunda poliçe örneğinizi iletmekteyiz.

Neler Var?

TARSİM Hayvan Sigortası Poliçesi Nedir? 2022 Şartları Nelerdir?

TARSİM’İN ne olduğunu sizlere kısaca açıklayacak olursak, açılım olarak ”TARIM SİGORTALARI HAVUZU” olarak bilinmektedir. Yani devlet destekli tarım sigortası olmaktadır. 14.06.2005 tarihinde 5363 sayılı “Tarım Sigortaları Kanunu” kapsamı altında kurulmuş olan Tarım Sigortaları Havuz İşletmesi A.Ş. çiftçi kardeşlerimizin ürünlerini her ne sebepten olursa olsun oluşabilecek hasarlara karşı güvence altına alır. Bu sistem sayesinde 2022 yılında Tarım ve Orman Bakanlığı kayıt sistemlerine kayıtlı olan en az 5 büyük baş manda, süt ve besi sığır hayvanlarınızı. Küçük baş olarak koyun, keçi, koç ve tekelerinizi sigorta yaptırmanız dahilinde bir çok ölümcül risklere karşın hayvansal sermayenizi güvence altına almış olursunuz.

blank

TARSİM-Hayvan-Sigortası-Poliçesi-Nedir

Yani şu şekilde düşünün kredi çekerken nasıl bankalar bizlere hayat sigortası yapıyorsa bu da hayvanlarımız için bir nevi o anlama gelmiş oluyor. TARSİM tarım sigortası anlaşmalı acenteler aracılığı ile yapılmaktadır. TARSİM tarafından iş birliği içinde olan sigorta acentelerinden yaptıracağınız poliçe kapsamında büyükbaş hayvanlarınız bazı güvencelere sahip olacaktır. Havuz sistemi ile tüm işlemlerin tek bir elden ve bir standartta bağlı olarak yapılabilmesini sağladığı gibi güvenilirlik ve devamlılık açısından da önemli çok büyüktür. TARSİM  hayvan sigortası poliçesi sayesinde hayvanlarımız;

 • Doğacak hayvansal hastalıklara yakalanmalarına karşı, şayet telef durumları meydana gelirse yardım yapmaktadır.
 • Özellikle büyükbaş hayvanların gebelik durumları ağır ve zor oluyor. Bu durum karşısında gebelik ve doğum müdahaleleri yapmaktadır.
 • Bakmakta olduğumuz hayvanlarımız herhangi bir sebepten dolayı hastalanıp yada bir kaza geçirdiklerinde cerrahi işleme gerek duyulursa müdahalelerde bulunmaktadır.
 • Yine bakmakta olduğunuz hayvanlarınız herhangi bir kazaya karışması halinde ihtiyaçları gidermektedir.
 • Doğadaki diğer hayvanlar tarafından zarar görmeleri halinde yardım etmektedir. Yani zehirli yılan veya böcek sokmaları sonrasında yaşanan ölümler gibi.
 • Yine doğada bulunan zehirli çayır otları ile yem tüketimi sonrası yaşanan kayıplar olması halinde,
 • Süt sığırları için doğum esnasında oluşacak yavru kayıplarında veya doğumdan sonraki 1 hafta içerisinde ki ölümlerde,
 • Güneş çarpması sonucu yada herhangi bir doğal afetler sonucunda yaşanan kayıplarda,
 • Hayvanlarınızı beslemiş olduğunuz alanlarda meydana gelen yangınlarda ve bunlara bağlı olarak acil kesimler ile ölüm durumlarında,

şayet hayvanlarınız TARSİM hayvan sigorta poliçesi içerindeyse, yukarıda vermiş olduğumuz tüm bu olumsuzluklara karşı güvence altına almaktadır. Sizlere sağlanmış olan bu poliçeyi devletin vermiş olduğu %50 indirim desteği ile oluşturabilmek adına Büyükbaş Hayvan Hibe Kredisi Desteği Şartlarında olduğu gibi sigorta yaptırmanız halinde de bazı şartların olduğunu bilmenizi isterim. Bun şartlar ise

 1. İlk olarak TARSİM sigorta poliçesini oluşturabilmek adına en az 5 büyükbaş hayvan için sigortalatma işlemlerini yaptırmanız şartı aranmaktadır.
 2. İkinci olarak ise büyükbaş ve küçük baş hayvanlarınız için veteriner bilgi sistemi yani bu adrese kayıtlı olması gerekmektedir.

Şarları da gördüğümüze göre dar ve geniş kapsamlı TARSİM hayvan sigortası neleri kapsamaktadır? Şimdi gelin hep birlikte bu sorumuza cevap bulalım.

Dar ve Geniş Kapsamlı Hayvan Sigortası Neleri Kapsar?

Büyük ve küçükbaş hayvan sigortası TARSİM tarafından 12 ve 18 ay süre zarfı için yapılmaktadır. Çiftçi vatandaşlarımız isteğine göre bu seçenekle birlikte bakmakta oldukları büyükbaş hayvan sigortalarını ”DAR” ve ”GENİŞ” kapsamlı olacak şekilde tercihen 2 gurupta da yapabilirler. Hayvan sigortası fiyatları belirlenirken TARSİM bazı hususları da göz önünde bulundurmaktadır. Bu hususlar ise;

 • Bakmakta olduğunuz büyükbaş hayvanlar SÜT SIĞIRI mı?
 • Yoksa BESİ SIĞIRI mı?

olduğudur. Belirlenmiş olan bu iki büyükbaş hayvan cinsine göre 12ila 18 ay vadeli olarak destek hesaplaması yapılmaktadır. Yalnız sadece bununla kalmayıp DAR ve GENİŞ olarak TARSİM sigorta prim ödemesi olarak ta hesaplanır. Tabi ki bu hesaplamaları sizlere göstereceğiz. Fakat yapılan bu hesaplamalara geçmeden önce sizlere önemli bir bilgi daha vermek istiyorum. Buda büyükbaş hayvan sigortalarında hem süt hem de besi hayvan sigortasıyla alakalı olan özellikle bilmeniz gereken bazı unsurlarda bulunmaktadır. Bu unsurlar ise şu şekilde olmaktadır.

SÜT SIĞIRI TAZMİNATI HESAPLAMASI YAPILIRKEN UYGULANAN DETAYLAR

 • Bakmakta olduğunuz süt sığırınız var. Bu sığırın tazminat hesaplamasında poliçenin içerisinde yer alan hayvan birimi esas alınarak hesaplama yapılmaktadır.
 • Yapacağınız poliçe eğer muafiyetli ise muafiyeti geçmeyen hasarlar ödenmeyeceğini bilmeniz gerekir.
 • Yapılan hesaplamalarda sigorta bedeli üzerinden uygulama yapıldığında, muafiyet bedeli indirildikten sonra kalan zarar miktarı üzerinden müşterek sigorta tutarı hesaplanır. Buda tazminat miktarından indirilmektedir.
 • Süt sığırınız için tazminat hesabı yapılırken, hasar miktarının poliçede belirtilmiş olan muafiyeti aşan miktarı esas alınarak yapılmaktadır.
 • Hayvanın deresinden, etinden yada benzeri yerlerinden istifade edilmesi durumunda bu kısımlara ait olan bedel sovtaj olarak hesaptan düşülmektedir.
 • Süt sığırı hayvanına ödenecek olan miktar, TARSİM eksperi raporunda belirtilen kusur oranları düşürüldükten sonra ödenmektedir.
 • Süt sığırınız yavru atma döneminde ise yavru atma sayısına bakılmadan yaşanılan hasarlarda %15 ölümlerde ise %20 sigorta bedeli üzerinden hesaplama yapılmaktadır.
 • Yine yavru atma poliçesi hesaplaması yapılırken, bir hayvan için 18 aylık poliçelerde 2 aylık olarak alınmaktadır.
 • Süt sığırı olan ananın ölmesi ile yavrunun da ölmesi halinde ayrıca tekrar birde yavru için tazminat ödemesi yapılmamaktadır.

Bilmeniz gereken, önemli büyük olan bu bilgileri sizlerle paylaştıktan sonra şimdi süt sığırı hesaplamasını yapabiliriz. Bunun içinde sizlere aşağıda örnek amaçlı bir tablo oluşturdum.

Ziraat Bankası TARSİM Büyükbaş Hayvan Sigortası Fiyatları Hesaplama

TARSİM tarafından sağlanmış olan büyükbaş hayvan sigortası belli bir süresi içinde yapılmaktadır. Bu süreler ise 12-18 ay süre zarfında değişiklik göstermektedir. Bu belirlenen aylar içerisinde çiftçilerimiz isterlerse DAR isterse de GENİŞ kapsamlı olarak ta sigorta yaptırabilirler. TARSİM tarafından yapılacak sigortanın fiyatlarını bazı hususlar belirlediğini yukarıda bahsetmiştik. Bu hususları göz önünde bulundurarak Ziraat bankası tarafından sağlanmış olan TARSİM büyükbaş hayvan sigortası fiyatları için hesaplama şu şekilde yapılmaktadır.

SÜT SIĞIRI ”GENİŞ” KAPSAMLI 12 AYLIK SİGORTA PRİMİ TARİFESİNİN HESAPLAMASI
Hayvan Yaşı Hayvan Sayısı Prim Bedeli
1-3 Aylık  5  5 bin Toplamda 20 bin
4-15 Aylık 5
16-48 Aylık 5
49 Aylık ve üzeri için 5
 • Toplam da Sigorta Bedelin Miktarı => 100.000.00 TL
 • Toplam da Pirim Bedelinin Miktar => 7.980 TL
 • Devlet Desteğinin Miktarı => 3.990 TL
 • Sigorta Ettirecek Olan Kişinin Ödeyeceği Prim Miktarı => 3.990 TL
 • Prim Fiyatı => 7.98 TL

Şeklinde olmaktadır.  Şimdi gelelim ödeme tablosuna:

2022 YILI İÇİN ÖDEME TABLOSU

 • Peşinat olarak => 997.50 TL
 • Taksitli olarak => 5 Ay 598.50 TL

ÖNEMLİ NOT: Geniş kapsamlı süt sığırı prim hesaplaması yapılırken terör teminat ve şap denilen hastalık dahil edilmeden hesaplama yapılmıştır. Peki ya süt sığırı dar kapsamlı prim tarifesinin hesaplaması nasıl yapılmaktadır?

SÜT SIĞIRI ”DAR” KAPSAMLI 12 AYLIK SİGORTA PRİMİ TARİFESİNİN HESAPLAMASI
Hayvan Yaşı Hayvan Sayısı Prim Bedeli
1-3 Aylık  5  5 bin Toplamda 20 bin
4-15 Aylık 5
16-48 Aylık 5
49 Aylık ve üzeri için 5
 • Toplam da Sigorta Bedelin Miktarı => 100.000.00 TL
 • Toplam da Pirim Bedelinin Miktar => 630 TL
 • Devlet Desteğinin Miktarı => 315.00 TL
 • Sigorta Ettirecek Olan Kişinin Ödeyeceği Prim Miktarı => 315.00 TL
 • Prim Fiyatı => 0.63 TL

şeklinde hesaplama yapılmaktadır. Buna göre ödeme tablosu ise;

2022 YILI İÇİN ÖDEME TABLOSU

 • Peşinat olarak =>78.75 TL
 • Taksitli olarak => 5 Ay 47.25 TL

ÖNEMLİ NOT: Dar kapsamlı süt sığırı sigorta prim hesaplaması yapılırken hırsızlık dahil edilmeden hesaplama işlemi yapılmıştır.

BÜYÜKBAŞ BESİ SIĞIRI TAZMİNATI HESAPLAMASI YAPILIRKEN UYGULANAN DETAYLAR

Sigorta hesaplaması yapılırken besi hayvanının karkas yada canlı ağırlığının hasra tespiti esnasında  TARSİM eksperleri tarafından değerlendirme yapılır. Yapılan bu değerlendirme sonucu belirler. Değerin geçmesi durumunda ise ne olursa olsun her halükarda poliçedeki sigorta bedeli esas alınmaktadır.

BÜYÜKBAŞ BESİ HAYVANI 12 AYLIK SİGORTA PRİMİ TARİFE HESAPLAMASI
Hayvan Yaşı Hayvan Sayısı Prim Bedeli
11 Gün 15 Aylık  5  5 bin Toplamda 10 bin
15-36 Aylık 5
 • Toplam da Pirim Bedelinin Miktar => 21.400 TL
 • Devlet Desteğinin Miktarı => 10.700 TL
 • Sigorta Ettirecek Olan Kişinin Ödeyeceği Prim Miktarı => 10.700 TL
 • Prim Fiyatı => 4.28 TL

2022 YILI İÇİN ÖDEME TABLOSU

 • Peşinat olarak =>2.675 TL
 • Taksitli olarak => 5 Ay 160.50 TL

ÖNEMLİ NOT: Geniş kapsamlı süt sığırı prim hesaplaması yapılırken içerisine şap hasatlığı ve terör teminatı dahil edilmeden hesaplama işlemi yapılmamıştır. Sıra geldi şimdi Ziraat Bankası TARSİM büyükbaş hayvan sigortası fiyatlarının hesaplanmasına.

TARSİM Küçükbaş Hayvan Sigortası Hesaplama

Çiftçi kardeşlerimiz adına kurulmuş olan TARSİM sigorta havuzu sayesinde küçükbaş hayvanlarımız için de %50 devlet desteği verilmektedir. Bu sayede de küçükbaş hayvanlarımız sigorta altına alınmaktadır. 2005 yılında yürüklüğe girmiş olan tarın sigortaları KANUNU ile devletin desteği sayesinde kurulmuştur. Yukarıda da bahsettiğimiz üzere Tarım ve Orman Bakanlığı ile beraberinde  T.C Cumhuriyeti Hazine ve Maliye Bakanlığı sayesinde bu yapı kurulmuştur.

blank

TARSİM-Küçükbaş-Hayvan-Sigortası-Hesaplama

Çiftçi kardeşlerimiz için küçükbaş koyun, keçi, koç ve teke sürülerinizi devletin sizlere sağlamış olduğu imkanlardan yararlanabilirsiniz. Yani sürülerinizi sigorta sistemi ile güvence altına alabilirsiniz.

 •  50 100 Başlık Koyun Besleme Yıllık Maliyetinin ne kadar olduğunu ve size yıllık ne kadar kazanç sağladığını vermiş olduğumuz bağlantıya tıklamanız halinde tüm bilgilere ulaşım sağlayabilirsiniz. Tamamı 2022 güncel olarak hesaplanmıştır.

Bu esnada sigorta poliçesi fiyatlarının ne kadar olduğuna geçmeden önce gelin şimdi hep beraber bu kapsam dahilinde olan küçükbaş hayvanlarınız hangi hususlarda güvence altına alınıyor? gelin hep birlikte görelim.

 • Bir çok çeşitli hayvansal hastalıklara kapılmalarında,
 • Cerrahi müdahale gerektirecek olan gebeliklerde ve doğum esnasında,
 • Yaşanacak her türlü kaza sonrası telef olmalarında,
 • Doğada bulunan diğer hayvanlardan kurt gibi vahşi hayvan saldırıları sonrası yaşanan kayıplarda,
 • Yine doğada bulunan zehirli böcek veya yılan sokmalarında,
 • Hayvanlarımızı baktığımız ahırlarınızda oluşan yangınlarda ve bunlara bağlı olan mecburi acil kesimlerin karşılanmasında.
 • Bulunmuş olduğunuz ortamdaki otlara yada yeme bağlı yaşanan zehirlenmelerde,
 • Doğal afetler yüzünde yada güneş çarpması sonucunda oluşacak hastalıklarda

küçükbaş hayvanlarımız sigorta kapsamı altına alınmaktadır. TARSİM ile küçükbaş hayvanlarınızı sigortalatmanız halinde ise ödeme planınız yine büyükbaşta olduğu gibi ”DAR” ve ”GENİŞ” kapsamlı olarak hesaplaması yapılmaktadır. Yapılan bu hesaplama tablosu ise şu şekilde olmaktadır.

DAR KAPSAMLI KÜÇÜKBAŞ 12 AYLIK SİGORTA PRİMİ TARİFE HESAPLAMASI
Hayvan Yaşı Hayvan Sayısı Prim Bedeli
11-60 Günlük
5 800.00 TL
61-120 Günlük 5 1.250.00 TL
121-240 Günlük 5 1.750.00 TL
241-1825 Günlük 5 2.500.00 TL

2022 YILI İÇİN ÖDEME TABLOSU

 • Toplam da Sigorta Bedelin Miktarı => 31.500 TL
 • Toplam da Pirim Bedelinin Miktar => 1.718.00 TL
 • Devlet Desteğinin Miktarı => 859.00 TL
 • Sigorta Ettirecek Olan Kişinin Ödeyeceği Prim Miktarı => 859.00 TL
 • Prim Fiyatı => 5.46 TL
 • Peşinat olarak => 214 TL
 • Taksitli olarak => 5 Ay 128 TL

ÖNEMLİ NOT: Dar kapsamlı küçükbaş hayvan sigorta prim hesaplaması yapılırken içerisine hırsızlık ve şap hastalığı dahil edilmemeden yapıldığını bilmenizi isterim.

Küçükbaş hayvanlarınızda herhangi bir ölüm halinde sigorta bedelinizin %90 oranı geri almaktasınız. Bu da ne yapar örnek olarak 1.000 TL dersek 900 TL olarak geri alabilirsiniz. 800 TL için ise geri alınacak olan miktar 720 TL olmaktadır. Sizler için hazırlamış olduğumuz bu hesaplamada prim bedelleri ortalama rakamlar ele anılarak yapıldığını da söyleyebilirim.

Şayet sizler de farklı miktarlarda hayvan sigorta hesaplaması yapmak isterseniz. Sizler için buraya bir bağlantı bırakıyorum. Bu bağlantı sayesinde istediğiniz hesaplama türünü yapabilirsiniz.

Son olarak sizlere aktaracağım konu ise TARSİM hayvan sigortası telefon ve diğer iletişim adresleri olacaktır.

TARSİM Hayvan Sigortası Telefon Numarası İletişim Adresleri

TARSİM sigorta poliçesinin sizlere sağlamış olduğu imkanları yukarıda detayları ile birlikte gördünüz. Konu hakkında bizlere sormak istediğiniz soru yada görüşlerinizi aşağıda bulunan yorumlar kısmında paylaşım yapabilirsiniz. Bizleri takip etmeniz halinde 24 saat içerisinde sizlere en güncel haberler ile dönüş sağlamış olacağız. Son olarak paylaşmak istediğim bilgi ise TARSİM hayvan sigortasının iletişim bilgileri olmaktadır. Vereceğimim iletişim bilgileri sayesinde oradan da gerekli bilgilere ulaşım sağlayabilirsiniz. Sizlere şimdiden hayırlı olsun dileklerimizi iletiyoruz.

TARSİM GENEL MÜDÜRLÜK İLETİŞİM ADRESLERİ:

ADRES: Sahrayı cedit Mahallesi Atatürk Caddesi No:48 34734 KADIKÖY / İSTANBUL
TELEFON: 0850-250-82-77
FAX: 0-216-322-00-93

ÖNEMLİ NOT:  Artık sizlerde hayvanlarınıza TARSİM sigorta poliçesi yaptırdınız. İşlemleri yapılmış olan sigortalı çiftçimiz hayvan ölümleri sonrasında yada hasar yaşamaları halinde en geç 24 saat içinde sigorta şirketleri ile irtibata geçmeleri önemle rica olunur. Ayrıca 7 gün 24 saat olarak çalışan TARSİM iletişim numarası olan 444-82-72 irtibat numarasını arayarak müşteri temsilcileri ile iletişime geçebileceğinizin UNUTMAYIN..!!

Sizler için aşağıya konumuzla alakalı olan bir video bırakıyorum. Muhakkak izleminizi tavsiye ederim. Sizi sıkmadan, keyifle izleyerek bilgi alacağınıza eminim. İYİ SEYİRLER!! 😊

LÜTFEN BİZİ DEĞERLENDİRİN
[Toplam: 0 Ortalamamız: 0]
Ziyaretçi Yorumları

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

Bir Yorum Yazın